Hirdetés – 2024.05.19.

Szentmisék: Zrínyi u. 3: hétfőn, szerdán és pénteken 18:00; kedden, csütörtökön és vasárnap 8:00. A templomban szombaton 18:00, vasárnap 11:00. Dusnokpusztán vasárnap 9:30.

5. 19. Pünkösd Vasárnap Aladár elhunytért és élő családtagokért, T. Bubenko József és felesége Etelka, fiuk József és élő hozzátartozókért. Gondos család elhunytjaiért. Elhunyt Dely Gyuláné Matild nagyszülő, Dely Gyula és felesége Mária szülőkért. Ker.

5. 20. Pünkösd Hétfő 9:00. Sárospatak Minisztráns találkozó Sienai Szent Bernardin áldp.e

5. 21. Kedd Magallán Szt. Kristóf áldp. és társ. mexikói vért.

5. 22. Szerda Szent Rita özvegy

5. 23. Csütörtök Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú e

5. 24. Péntek Kovács Andrásné Hudi Erzsébet elhunyt nagyszülőért. Szűz Mária a keresztények segítsége

5. 25. Szombat T. m. Sz. Béda áp, et, Szt. VII .Gergely pp. Pazzi Sz. Mária Magdolna sz.e.

5. 26. Szentháromság Vas. Ferenc és Piroska elhunyt szülőkért elhunyt és élő hozzátartozókért T. Ker. Tóth Enikő

Hétfőn Sárospatakon Egyházmegyei, ministráns, lelkipásztor, hívők találkozója lesz. Otthonainkban, lehetőleg közösségben imádkozzuk a szép májusi litániát!

Az egyetemes könyörgések utolsó fohásza: Imádkozzunk Csepellényi György boldoggá avatásáért.
Add, Urunk, hogy az ő példája megerősítsen minket a katolikus hitben, és mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt.

Hirdetés – 2024.05.12.

Szentmisék: Zrínyi u. 3: hétfőn, szerdán és pénteken 18:00; kedden, csütörtökön és vasárnap 8:00. A templomban szombaton 18:00, vasárnap 11:00. Dusnokpusztán vasárnap 9:30.

5. 12. Vas. 7. U.m. 11:00. Elsőáldozás Szt. Néreusz, Achilleusz, Pongrác vt.

5. 13. Hétfő A Fatimai Boldogságos Szűz Mária e

5. 14. Kedd

5. 15. Szerda Paszternák családért és gyógyulásomért

5. 16. Csütörtök Nepomuki Szt. János áp,v.

5. 17. Péntek B. Scheffer János pp.v.

5. 18. Szombat Varga család élő és elhunyt családtagjaiért és gyógyulásomért Szent I. János pápa és vértanú 

5. 19. P. Vas. Aladár elhunytért, és élő családtagokért, T. Bubenko József és felesége Etelka, fiuk József és élő hozzátartozókért. Gondos család elhunytjaiért. Ker.

Otthonainkban, lehetőleg közösségben imádkozzuk a szép májusi litániát! Vasárnap a 11 órai szentmisében elsőáldozás lesz. Hétfőtől két hétig itthon lehetek, ha nem jön közbe rendkívüli dolog, pl. megfázás.

Az egyetemes könyörgések utolsó fohásza: Imádkozzunk Csepellényi György boldoggá avatásáért.
Add, Urunk, hogy az ő példája megerősítsen minket a katolikus hitben, és mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt.

Hirdetés – 2024.05.05.

Szentmisék: Zrínyi u. 3: pénteken 18:00; vasárnap 8:00. A templomban szombaton 18:00, vasárnap 11:00. Parasznyán vasárnap 9:30.

5. 5. Vas. 6. húsv Élő családért; T. Gyöngyösi Béla és felesége Gizella elhunyt szülőkért és elhunyt hozzátartozókért

5. 6. Hétfő

5. 7. Kedd Az egri Bazilika felszentelése 180. évf., B. Gizella e.

5. 8. Szerda Rekollekció

5. 9. Csütörtök 17:00. Elsőáldozók felkészítő

5. 10. Péntek Margit és András elhunyt szülőkért; A Gogolya és a Bubenko nagyszülőkért  

5. 11. Szombat A Rózsafüzér társulat élő és elhunyt tagjaiért Boldog Salkaházi Sára szűz és v.

5. 12. Vas. 7. U.m. 11:00. Elsőáldozás Szt. Néreusz, Achilleusz, Pongrác vt.

20-án Pünkösdhétfőn Egyházmegyei ministráns, lelkipásztor, hívők találkozója lesz Sárospatakon. 26-án május utolsó vasárnapján Rómában a gyermekek első világnapját tartják. Érsek úr helyi szervezéseket is kér. Papi hivatásra felvételt hirdetett érsek úr, május 31-ig kéri a jelentkezést. Otthonainkban, lehetőleg közösségben imádkozzuk a szép májusi litániát! Ma szentségimádások a szokott rendben. A következő vasárnap a 11 órai szentmisében elsőáldozás lesz. Adó 1%, Ez az a nap jun. 1. Mc. Stadion. Hétfőtől Budapesten 4 napos kórházi kezeléseken veszek részt. Felajánlom megtapasztalt nagy szeretetükért. A kazincbarcikai plébániáról és lelkipásztori kisegítőink helyettesítenek.

Hirdetés – 2024.04.28.

Szentmisék: Zrínyi u. 3: hétfőn, szerdán és pénteken 18:00; kedden, csütörtökön és vasárnap 8:00. A templomban szombaton 18:00, vasárnap 11:00. Dusnokpusztán vasárnap 9:30

4. 28. Vas. 5. húsv Aladár elhunytért és élő családtagokért, T. Tóth Albert 1 éve elhunyt férj, szülő, nagyszülért

4. 29. Hétfő Sziennai Szt. Katalin

4. 30. Kedd

5. 1. Szerda Két gyermekért és családjaikért hálából Szt. József a munkás emléknap

5. 2. Csütörtök Szt. Atanáz püspök és egyháztanitó e.

5. 3. Péntek Szt. Fülöp és Szt. Jakab apostolok Ü.

5. 4. Szombat Elhunyt édesanyákért, nagymamákért, elhunyt hozzátartozókért. Szent Flórián vértanú e.

5. 5. Vas. 6. húsv Élő családért; T. Gyöngyösi Béla és felesége Gizella elhunyt szülőkért és elhunyt hozzátartozókért

Az elmúlt héten hirdettem: Pünkösdhétfőn Egyházmegyei ministráns, lelkipásztor, hívők találkozója lesz Sárospatakon. Május utolsó vasárnapján Rómában a gyermekek első világnapját tartják. Érsek úr helyi szervezéseket is kér. Papi hivatásra felvételt hirdetett érsek úr. Vasárnap búzaszentelés. Szerdán május 1. Május hónapban a szentmisék előtt imádkozzuk a szép litániát! Elsőpénteken meglátogatom a Szentségeket kérőket. Elsővasárnap szentségimádások a szokott rendben. Két hét múlva a templomunkban elsőáldozás lesz. Adó 1%, Ez az a nap júni 1. Mc. Stadion.

Az egyetemes könyörgések utolsó fohásza: Imádkozzunk Csepellényi György boldoggá avatásáért.
Add, Urunk, hogy az ő példája megerősítsen minket a katolikus hitben, és mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt.

Hirdetés – 2024.04.21.

Szentmisék: Zrínyi u. 3: hétfőn, szerdán és pénteken 18:00; kedden, csütörtökön és vasárnap 8:00. A templomban szombaton 18:00, vasárnap 11:00. Dusnokpusztán vasárnap 9:30

4. 21. Vas. 4. húsv. Attila elhunyt férj, szülőért; Dusnokpusztán: Ker. Lipóczi Bíborka; Lipóczi Gábor, Irmes Ágnes, ker. szülők: Monoki Péter, Kovács Mónika Gizella, Templom: 13 éve elhunyt József áldozópap testvérért Ker. Auer Zsófia, Auer Zsolt, Ortó Anikó Barbara, ker. szülő: Ortó Gábor Dávid, Kvaszta Orsolya, Hegedűs Linett

4. 22. Hétfő 10:00 Tem. sírtól Krajczárné, Dallos csal és vejük Béla

4. 23. Kedd Nemzeti Zarándoklat Róma Szt. Adalbert pp.vért.e.

4. 24. Szerda György Arló Szt. György v. Sigmaringeni Szt. Fidel áp.v.

4. 25. Csütörtök Nemzeti Zarándoklat Róma Szt. Márk ev. ü.

4. 26. Péntek

4. 27. Szombat Nemzeti Zarándoklat Róma

4. 28. Vas.5.húsv Aladár elhunytért, és élő családtagokért, T. Tóth Albert 1 éve elhunyt férj, szülő, nagyszülőért.

A képviselőtestület az elmúlt vasárnapi megbeszélésen elfogadta az elmúlt év zárszámadását 53 264 015 maradvánnyal és terveink szerint az idén 65 077 015-al gazdálkodhatunk. Orgona, harang, hangosítás, templomi padok beszerzése a legsürgősebb feladatunk.

2024. május 20-án, Pünkösdhétfőn Egyházmegyei Ministráns találkozót tartunk Sárospatakon. Szeretettel hívom és várom a Paptestvéreket, a ministránsokat és a híveket! Jelentkezés május 8-ig. Program: 9:00 Zarándokok fogadása, regisztráció, gyónási lehetőség

9:30 Rózsafüzér imádság; 10:00 Katekézis; 11:00 Érseki szentmise körmenettel; 13:00 Ebéd; 14:30 Szentségimádás; 15:30 Zarándokok elbocsájtása

Ferenc pápa 2024. május 25-26-ra hirdette meg a gyermekek első világnapját, amelyet Rómában rendeznek. A plébániáikon május utolsó hétvégéjén szervezzenek a gyermekek számára programokat, (pl. gyermeknapi ünnepség, sport és ügyességi versenyek, kézműves foglalkozások, a templom bemutatása, édesség, sütemény, fagylalt, jégkrém).

Szeretettel hívom azokat az ifjakat és szabad állapotú férfiakat, akik szívükben meghallották az Úr Jézus Krisztus hívó szavát a papságra és az Egri Érseki Papnevelő Intézet növendékei közé. Jelentkezési kérelmüket 2024. május 31-ig küldjék be az Egri Hittudományi Főiskola és Érseki Papnevelő Intézet címére (3300 Eger, Foglár György u. 6.). A kézzel írt felvételi kérelmükhöz csatolják az ugyancsak kézzel írt önéletrajzukat, keresztlevelüket, bérmálásuk igazolását, szüleik házasságlevelét, érettségi bizonyítványukat, vagy ha még nincs, akkor a gimnáziumi legutóbbi bizonyítványuk másolatát, plébánosuk vagy hittanáruk ajánlását.

Az egyetemes könyörgések utolsó fohásza: Imádkozzunk Csepellényi György boldoggá avatásáért.
Add, Urunk, hogy az ő példája megerősítsen minket a katolikus hitben, és mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt.